وجود 2000 بازمانده از تحصيل در آذربايجان غربي

مدير کل آموزش پرورش آذربايجان غربي از وجود 20 هزار دانش آموز بازمانده از تحصيل در استان خبر داد و گفت: شرايط مرزي، محروميت و فقر مالي از علل اصلي بازماندگي از تحصيل در استان است.

مدير کل آموزش پرورش آذربايجان غربي از وجود 20 هزار دانش آموز بازمانده از تحصيل در استان خبر داد و گفت: شرايط مرزي، محروميت و فقر مالي از علل اصلي بازماندگي از تحصيل در استان است.

سیاسی
اجتماعی
ورزشی
بین الملل